Software

Hardware


 • Architecture 
 • Autodesk  
 • Autodesk Revit MEP


 

Autodesk Revit MEP 2014

  

 

 

 

Autodesk® Revit® MEP 2014 เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้สถาปนิกและนักออกแบบ ทำงานได้เหมือนกันกับที่คิด ทำให้สามารถพัฒนาแบบสถาปัตยกรรมให้ถูกต้องมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีคำสั่งพิเศษที่ออกแบบให้รองรับการทำงานการโมเดลรายละเอียดอาคาร (BIM-Building Information Modeing) ตามลำดับการทำงาน (Workflow) การสร้างโมเดลอาคารตามแนวความคิด วิเคราะห์ และ ปรับแก้ ตั้งแต่ออกแบบ แบบก่อสร้าง และ การก่อสร้าง ได้แม่นยำ ซึ่งมีซอฟท์แวร์ที่จำหน่าย 2 รุ่น คือ 

รุ่น Autodesk® Revit® 2014 ที่ประกอบด้วยโปรแกรมอีก 3 ชุดในโปรแกรมเดียว คือ Autodesk® Revit® Architecture 2014, Autodesk® Revit® MEP 2014, และ Autodesk® Revit® Structure 2014 ซึ่งรุ่นนี้จะอยู่ในโปรแกรมชุด (Suite) ของ Autodesk® Building Design Suite Premium Edition และ Ultimate Edition และ รุ่น Autodesk® Revit® MEP 2014 สำหรับการทำงานแบบ Stand Alone


ภาพบรรยากาศการอบรม

 

 

Review จากลูกค้าอบรม

 

 

 
 

 


 • Contact Us
  0 2513 7495
  • ณัฐฏิญา โคหาจักร


   (เฟรม)


   02 513 7495-99 # 102


   090 121 1844


   nattiya@twoplussoft.com


   B.Eng (Transportation)


  • ธัญสุตา ชาญปรีชาสมุทร


   (โบว์)


   02 513 7495-99 # 101


   085-4943811


   thunsuta@twoplussoft.com


   Transportation Engineer